BİLİMSEL PROGRAM

20 Şubat 2020, Perşembe
13:30 - 13:40 AÇILIŞ
Adnan Aydıner, Turhan Ece
13:40 - 14:00 Geçmişten Geleceğe Akciğer Kanseri ve AKAD
Oturum Başkanları :
Adnan Aydıner, Turhan Ece
Mustafa Yaman
14:00 - 15:30 AKCİĞER KANSERİNDE GEN PANELLERİ
Oturum Başkanları : Büge Öz , Ahmet Demirkazık

Patolog Gözüyle…
Büge Öz

Tıbbi Genetik
Cengiz Yakıcıer

Tıbbi Onkoloji Gözüyle
Başak Oyan Uluç
15:30 - 16:00 Çay & Kahve Molası
16:00 - 16:45 Akciğer Kanseri ve Timik Karsinomlu Lokal İleri Hastalıkta Cerrahi Tedavi. Atlantiğin İki Yakasındaki Farklılıklar
Alper Toker
16:45 - 18:00 OLGU SUNUMLARI - 1
Oturum Başkanları : Ethem Nezih Oral, Akif Turna
Tartışmacılar : Berker Özkan, Mustafa Bozkurt, Zeynep Gözde Özkan, Nur Ürer, Şule Karaman,
Sibel Yurt

Timoma
Naziye Ak

Mezotelyoma
Demet Yaldız
21:00-22:15 Critical Concerns İn Screening
(Yabancı otörlerin video sunumları)

 


21 Şubat 2020, Cuma
08:30 - 09:45 OLGU SUNUMLARI - 2
Oturum Başkanları : Şükrü Dilege, Esra Kaytan Sağlam
Tartışmacılar : Adnan Aydıner, Uğur Selek, Filiz Koşar, Serhan Tanju

Erken Evre KHDAK'de Minimal İnvaziv Cerrahi
Suat Erus

T1, T2 Tümörlerde SBRT ve Adjuvan Tedaviler
Naciye Özşeker Işık
09:45 - 10:30 KONFERANS
Oturum Başkanları : Recep Demirhan, Sedat Altın

Akciğer Kanseri Taraması
Ufuk Yılmaz
10:30 - 11:00 Çay & Kahve Molası
11:00 - 12:15 OLGU SUNUMLARI - 3
Lokal İleri Evre KHDAK de Neodjuvan Tedavi Sonrası Cerrahi
Oturum Başkanları : Ahmet Kizir, Adnan Aydıner
Tartışmacılar : Özkan Saydam, Nergiz Dağoğlu, Leyla Özer, Dilek Ernam, Mustafa Özcan

Neodjuvan Kemo / İmmünoterapi Sonrası Cerrahi
Erkan Kaba

Neoadjuvan Kemo/Radyoterapi Sonrası Cerrahi
Volkan Erdoğu
12:15 - 13:30 Öğle Yemeği
12:30 - 13:30 Sözlü Bildiriler - 1
Oturum Başkanları : Adnan Yöney, Meftun Ünsal

S-001 - Büyük Hücreli Akciğer Kanserlerinin Farklı Radyolojik Görüntüsü: Bir Olgu Nedeniyle Literatürün Gözden Geçirilmesi
Demet Yaldız, Mehmet Sadık Yaldız, Cihan Göktan, Ayça Tan
S-002 - 2. basamakta Osimertinib deneyimi
Naziye Ak, Adnan Aydıner
S-004 - Akciğer Kanserinde Hedefe Yönelik Tedavilerde PET/BT’ nin Yeri
Reşit Akyel, Emre Demirci, Gülhan İpek Deniz
S-007 - Akciğer kanserinde kitle boyutu ve lenf nodu metastaz ilişkisi
Sevinç Çıtak, Volkan Baysungur, Alper Süer, Serkan Bayram, Enes Bayram, Pelin Erdizci, Levent Alpay
S-008 - Küçük Hücreli Akciğer Kanserine Bağlı Beyin Metastazlarında Stereotaktik Radyocerrahi
Şule Karaman, Murat Okutan, Kübra Tülü, Uğur Akbaş, Canan Köksal, Nergiz Dağoğlu, Ahmet Kizir, Ethem N. Oral
13:30 - 14:45 OLGU SUNUMLARI - 4
İleri Yaş ve Komorbiteli KHDAK'de
Oturum Başkanları : Turhan Ece, Hakan Kutlay
Tartışmacılar : Tamer Elkıran, Mert Saynak, Volkan Baysungur, Sibel Arınç, İbrahim Yıldız, Akif Turna

Cerrahi Tedavi Yaklaşımları
Serkan Bayram

Hedefe Yönelik Tedaviler
İbrahim Yıldız
14:45 - 15:15 Çay & Kahve Molası
15:15 - 16:00 KONFERANS
Oturum Başkanları : Erdoğan Çetinkaya, Benan Çağlayan

Akciğer Kanseri Tanı ve Evrelemesinde Torasik ultrasonografi/ EBUS
Sevda Şener Cömert
16:00 - 17:15 OLGU SUNUMLARI - 5
Oturum Başkanları : Fulden Yumuk, Attila Saygı
Tartışmacılar : Sevda Şener Cömert, Görkem Aksu,Fulden Yumuk, Başak Bala Öven

Pancoast Tümörleri
Buğra Sezen

Küçük Hücreli Akciğer Kanseri
Serdar Evman

Küçük Hücreli Akciğer Kanserinde İmmünoterapi
Başak Bala Öven
17:15 - 18:30 Poster Tartışmaları
Oturum Başkanları : Ali cevat Kutluk , Necati Çıtak, Şimay Gürocak
21:00-22:00 The Importance of Invasive Nodal Staging in Thoracic Malignacies
(Yabancı otörlerin video sunumları)

22 Şubat 2020, Cumartesi
08:30 - 09:45 OLGU SUNUMLARI - 6
Oturum Başkanları : Saadettin Çıkrıkçıoğlu, Murat Kara
Tartışmacılar : Fulya Ağaoğlu, Ahmet Bilici, Levent Cansever, Bahar Kurt

KHDAK'de Oligometastatik Hastalık - Cerrahi
Serda Metin Kanbur

Stereotaktik Radyoterapi
Alptekin Arifoğlu
09:45 - 10:30 KONFERANS
Oturum Başkanı : Mustafa Erman

KHDAK'de İmmünoterapi
Hande Turna
10:30 - 11:00 Çay & Kahve Molası
11:00 - 12:15 OLGU SUNUMLARI - 7
Oturum Başkanları : Özlem Er, Ufuk Abacıoğlu
Tartışmacılar : İrfan Çiçin, Berrin Pehlivan, Atadan Tunacı, Cüneyt Türkmen, Korkut Bostancı

Evre 4 KHDAK'de Lokal ve Sistemik Tedaviler
Çağatay Tezel

İmmünoterapide Pseudo Progresyon
Nail Paksoy
12:15 - 13:30 Öğle Yemeği
12:30 - 13:30 Sözlü Bildiriler - 2
Oturum Başkanları : Berkant Özpolat, Faruk Zorlu

S-009 - Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanseri Ve Tirozin Kinaz İnhibitörleri
Gülhan İpek Deniz
S-010 - Metastatik Malign Plevral Mezotelyoma Olgularının Retrospektif Değerlendirilmesi: Tek Merkez Deneyimi
Birol Ocak, Ahmet Bilgehan Şahin, Neslihan Hazel Saydam, Adem Deligönül
S-011 - Metastatik pulmoner sarkomatoid karsinom hastalarında sağ kalımı etkileyen prediktif ve prognostik faktörler
Ferhat Ferhatoğlu, Adnan Aydıner
S-012 - Göğüs Duvarı İnvazyonu Olan Akciğer Tümörlü Olgularda Neo Adjuvan Tedavinin Sağ Kalıma Etkisi Var Mıdır?
Kadir Burak Özer, Recep Demirhan
13:30 - 14:00 BMS Uydu Sempozyumu
İçten Gelen Güç Deneyimleri : Nivolumab ile Mkhdak'ın 2.basamak Tedavisi
Oturum Başkanı : Adnan Aydıner
Konuşmacı : Başak Bala Öven
14:00 - 14:45 OLGU SUNUMLARI - 8
Oturum Başkanları : Kamil Kaynak, Erdem Göker
Tartışmacılar : Mustafa Erman, Hale Başak Çağlar, Ferah Ece, Nalan Akyürek, Canan Akman

ALK Pozitif Hastada Lokal ve Sistemik Tedavi
Menekşe Turna
14:45 - 15:00 Çay & Kahve Molası
15:00-15:45 Acıbadem Uydu Sempozyumu
AKCİĞER KANSERİNDE HEDEFE YÖNELİK RADYOTERAPİ VE MRLINAC
Oturum Başkanı :
Dr. Ufuk Abacıoğlu

Akciğer Kanserinde hedefe yönelik radyoterapi
Dr. Banu Atalar

Yeni teknoloji MR-LINAC
Dr. Fulya Ağaoğlu

Olgular eşliğinde MR-LINAC uygulamaları
15:45 - 16:45 KONFERANS
Hedefe Yönelik Tedavilerde Güncel Gelişmeler
Oturum Başkanları : Mustafa Özdoğan , Murat Kıyık

EGFR Mutant Hastalar
Çağatay Arslan

ALK Pozitif Hastalar
Mustafa Erman
16:45 - 18:00 OLGU SUNUMLARI - 9
Oturum Başkanları : Yeşim Eralp, Cem Uzal
Tartışmacılar : Mesut Şeker, Yasemin Özlük, Banu Atalar, Mehmet Akif Özgül, Akif Turna, Turhan Ece

EGFR Mutant Hastada Lokal ve Sistemik Tedavi
Nail Paksoy

İdiyopatik Pulmoner Fibrozis +- Akciğer Kanseri
Aylin Pıhtılı
21:00-22:00 Multimodality Management of Small Cell and Neuroendocrine Cancers
(Yabancı otörlerin video sunumları)

 


23 Şubat 2020, Pazar
08:30 - 09:00 AKILCI İLAÇ KULLANIMI
Lütfiye Kılıç
09:00 - 10:00 Seçilmiş Bildiriler
Oturum Başkanları : Serkan Enön,Serkan Keskin
Tartışmacılar : Özkan Saydam, Murat Kıyık ,Ekrem Cengiz Seyhan, Adnan Yöney

S-003 - Malign Plevral Mezotelyomada Plevrektomi/Dekortikasyon Sonuçları: Uzun Dönem Sağ Kalım İçin Hasta Seçimi
Zeynep Bilgi, Sezer Arslan, Hasan Fevzi Batırel
S-005 - Akciğer kanseri cerrahisi geçirmiş hastalarda minimal invaziv ve açık cerrahi uzun dönem sağ kalım karşılaştırması
Murat Kapdağlı, Suat Erus, Ömer Yavuz, Ekin Ezgi Cesur, Serhan Tanju, Şükrü Dilege
S-006 - Akciğer kanserinde masada evreleme
Sevinç Çıtak, Volkan Baysungur, Serda Metin Kanbur, Ozan Kaya, Serkan Bayram, Abdurrahim Gördebil, Talha Doğruyol, Aysun Kosif
S-013 - Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanserinde Akselere Hipofraksiyone Radyoterapi Sonuçlarımız
Şule Karaman, Gizem Kaval, Nergiz Dağoğlu, Ahmet Kizir, Ethem N.Oral
10:00 - 10:30 KAPANIŞ VE ÖDÜL TÖRENİ
GERİ SAYIM

DUYURULAR
 • Kongre Başlangıç Tarihi
  20 Şubat 2020
 • Kongre Bitiş Tarihi
  23 Şubat 2020
 • Kongre Lokasyonu
  Lara / ANTALYA
 • Kongre Oteli
  Titanic Beach Hotel
 • Erken Kayıt Son Tarihi
  17 Ocak 2020
 • Bildiri Özeti Gönderimi Son Tarihi
  03 Ocak 2020

SOSYAL MEDYA